Sweeki

Additional Info

immagine: immagine
immaginetestata: immaginetestata

Ingredients

preparazione:

Sweeki® 奇异果:钾镁元素之源


Sweeki® 奇异果营养丰富,含有人体所需的两种重要矿物质:钾和镁。钾和镁有利于平衡能量代谢和夏日消暑。奇异果含有大量的钾和镁,是健身人士补充体力的理想佳品。这两种元素可缓解肌肉疲劳,尤其是对减轻抽筋和轻微挛缩症状极为有效。


 


 


 

星期三, 13 1月 2021 09:54

Sweeki® 奇异果:钾镁元素之源

Sweeki® 奇异果:钾镁元素之源