Sweeki

Additional Info

immagine: immagine
immaginetestata: immaginetestata

Ingredients

preparazione:

轻轻按压 Sweeki® Green,如感果肉质地柔软下陷,则可食用。


您可以随时品尝 Sweeki®,想怎么吃就怎么吃。


✓在早餐、午餐时吃,或是当零食吃。.
✓去皮吃、切片吃、切块吃,或是切成两半吃,用勺子舀果肉吃。


永远追求绝佳美味!


 


 

星期二, 11 8月 2020 10:16

品尝 Sweeki® 最佳食用时间?

轻轻按压 Sweeki® Green,如感果肉质地柔软下陷,则可食用。